ஐstep to skyஐ

faz3top10:

raising awareness for turtle bullying.

a growing problem.bahahahahahahahah

faz3top10:

raising awareness for turtle bullying.

a growing problem.

bahahahahahahahah

(via misseviloo)

taktophoto:

Creative Book Art Sculpture by Thomas Wightman

(via pinkymoments)

ororaborialise:

ويوم واحد هنا كمان
لأ
شهر

(Source: e-luce-fu, via shahad1411)

rorschachx:

African elephants, Botswana | image by Chris Packham

rorschachx:

African elephants, Botswana | image by Chris Packham

(via siwaras)

aljorry24:

نزار قباني ** 

(via mnoosh93)

yungbussy:

ppl in africa are dying

yungbussy:

ppl in africa are dying

(Source: the-fourth-kind, via deekoo)

fosto2a:

sarah-shrief:

shaheenov7:

Expressive faces .. old is gold

كل تجعيدة بزمن

نفسي اضيف صورة هالحدا ♡

(via somyahv)

lady00h00:

المكتبة العامة في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري، هي مكتبة مركزية ذات تصميم مميز تأسست عام 1873م

lady00h00:

المكتبة العامة في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري، هي مكتبة مركزية ذات تصميم مميز تأسست عام 1873م